باستانی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :120
ابعاد به سانت  :208*138
ابعاد به گره  : 1190*790
تعداد رنگ : 50
رجشمار  : پشم رج 40
تعداد ابریشم :0
قیمت : 44,000,000 ریال