كلبه سنگي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:255
ابعاد به سانت : 30*45
ابعاد به گره : 200*300
تعداد رنگ :40
تعداد ابريشم :4
موجودي : منفي
قیمت : 9,500,000 ریال