طراوت

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:256
ابعاد به سانت : 49*69
ابعاد به گره : 326*460
تعداد رنگ :93
تعداد ابريشم :6
موجودي :  تماس با شركت (36911655-051
)
قیمت : 16,800,000 ریال