شادماني

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:257
ابعاد به سانت : 53*76
ابعاد به گره : 350*500
تعداد رنگ :72
تعداد ابريشم :6
موجودي :  تماس با شركت (36911655-051
)
قیمت : 17,650,000 ریال