شادماني

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:257
ابعاد به سانت : 53*76
ابعاد به گره : 350*500
تعداد رنگ :72
تعداد ابريشم :6
موجودي : منفي
قیمت : 21,750,000 ریال