گنبد طلا2

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :25
ابعاد به گره : 516*280
ابعاد به سانت : 75*41
تعداد رنگ :32
تعداد مقاط :12
تعداد ابریشم :2


موجودی :
منفي
قیمت : 21,220,000 ریال