اميلي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:261
ابعاد به سانت : 56*45
ابعاد به گره : 369*300
تعداد رنگ :65
تعداد ابريشم :4
موجودي : مثبت
قیمت : 15,180,000 ریال