كلارا

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:261
ابعاد به سانت : 94*56
ابعاد به گره : 620*370
تعداد رنگ :95
تعداد ابريشم :6
موجودي : منفي
قیمت : 33,340,000 ریال