گل فروش

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:262
ابعاد به سانت : 83*45
ابعاد به گره : 550*300
تعداد رنگ :71
تعداد ابريشم :5
موجودي :  تماس با شركت (36911655-051
)
قیمت : 17,000,000 ریال