گل فروش

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:262
ابعاد به سانت : 83*45
ابعاد به گره : 550*300
تعداد رنگ :71
تعداد ابريشم :5
موجودي : منفي
قیمت : 21,230,000 ریال