وان يكاد تاج دار

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:422
ابعاد به سانت : 45*123
ابعاد به گره :300*815
تعداد رنگ :17
تعداد ابريشم :3
موجودي :منفي
قیمت : 22,560,000 ریال