شام آخر 115

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:423
ابعاد به سانت : 53*115
ابعاد به گره : 350*761
تعداد رنگ :85
تعداد ابريشم :6
موجودي : منفي
قیمت : 29,830,000 ریال