شام آخر 115

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:423
ابعاد به سانت : 53*115
ابعاد به گره : 350*761
تعداد رنگ :85
تعداد ابريشم :6
موجودي :  تماس با شركت (36911655-051
)
قیمت : 26,300,000 ریال