پاسور باز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :202
ابعاد به گره : 540*800
ابعاد به سانت : 81*120
تعداد رنگ :112
تعداد مقاط :36
تعداد ابریشم :4

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 34,900,000 ریال