دلبرانه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :440

ابعاد به سانت : 78*54
ابعاد به گره : 360*515
تعداد رنگ :90
تعداد مقاط : 15.4
تعداد ابریشم :8

موجودی :منفي
قیمت : 32,030,000 ریال