گلدان سلطنتي

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :441

ابعاد به سانت : 75*60
ابعاد به گره : 497*400
تعداد رنگ :70
تعداد مقاط : 16.56
تعداد ابریشم :7

موجودی :منفي
قیمت : 25,730,000 ریال