سبد و ميوه ها

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :443

ابعاد به سانت : 36*53
ابعاد به گره : 241*350
تعداد رنگ :80
تعداد مقاط : 7.02
تعداد ابریشم :7رنگ

موجودی :منفي
قیمت : 12,950,000 ریال