عصر عاشورا

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :204
ابعاد به گره : 439*700
ابعاد به سانت : 64*101
تعداد رنگ :38
تعداد مقاط :25.6
تعداد ابریشم :6
 

موجودی :
مثبت
قیمت : 24,750,000 ریال