شاعر جوان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :201
ابعاد به گره : 480*670
ابعاد به سانت : 72*100
تعداد رنگ :113
تعداد مقاط :26.8
تعداد ابریشم :8

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 29,850,000 ریال