رقص ناپلئون

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :446

ابعاد به سانت : 79*121
ابعاد به گره : 523*800
تعداد رنگ :120
تعداد مقاط : 34.86
تعداد ابریشم :10

موجودی :منفي
قیمت : 34,790,000 ریال