نوازش آهو

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :445

ابعاد به سانت : 86*121
ابعاد به گره : 579*800
تعداد رنگ :110
تعداد مقاط : 38.6
تعداد ابریشم :12

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 33,540,000 ریال