ماهيگيران كوچك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :447

ابعاد به سانت : 62*83
ابعاد به گره : 409*550
تعداد رنگ :109
تعداد مقاط : 18.7
تعداد ابریشم :8رنگ

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 22,360,000 ریال