ماهيگيران كوچك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :447

ابعاد به سانت : 62*83
ابعاد به گره : 409*550
تعداد رنگ :109
تعداد مقاط : 18.7
تعداد ابریشم :8رنگ

موجودی :منفي
قیمت : 27,110,000 ریال