دختر و شير

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :448

ابعاد به سانت : 59*50
ابعاد به گره : 396*330
تعداد رنگ :19
تعداد مقاط : 10.8
تعداد ابریشم :1

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 9,890,000 ریال