گلداني محرابي 46رج

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :436

ابعاد به سانت : 164*109
ابعاد به گره : 1080*720
تعداد رنگ :40
تعداد مقاط : 64.8
تعداد ابریشم :3

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 65,700,000 ریال