ماهیگیران بزرگ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :239
ابعاد به گره : 640*860
ابعاد به سانت : 97*130
تعداد رنگ :91
تعداد مقاط :45.8
تعداد ابریشم :5

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 41,200,000 ریال