گل فرنگ 35 رج

معرفی اجمالی محصولکد فرش :438

ابعاد به سانت : 219*148
ابعاد به گره : 1096*740
تعداد رنگ :36
تعداد مقاط : 67.58
تعداد ابریشم :3

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 23,250,000 ریال