گنجشك دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :832

ابعاد به گره : 183*120
ابعاد به سانت : 27*18
تعداد رنگ : 33
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,700,000 ریال