غروب كلبه دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :833

ابعاد به گره : 176*120
ابعاد به سانت : 25*18
تعداد رنگ : 40
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,850,000 ریال