لاله وحشي دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :831

ابعاد به گره : 180*120
ابعاد به سانت : 27*18
تعداد رنگ : 32
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,700,000 ریال