سه اسب دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :830

ابعاد به گره :128*170
ابعاد به سانت : 18*25
تعداد رنگ : 47
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,900,000 ریال