رز وحشي دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :837

ابعاد به گره :161*120
ابعاد به سانت : 24*18
تعداد رنگ : 65
تعداد ابریشم :4
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,850,000 ریال