الينا دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :835

ابعاد به گره : 127*180
ابعاد به سانت : 18*27
تعداد رنگ : 50
تعداد ابریشم :4
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,900,000 ریال