تاجر فرش

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :240
ابعاد به گره : 370*540
ابعاد به سانت : 56*82
تعداد رنگ :76
تعداد مقاط :45.8
تعداد ابریشم :5

موجودی :مثبت
قیمت : 22,640,000 ریال