كلبه مرغابي دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :834

ابعاد به گره : 117*180
ابعاد به سانت : 16*27
تعداد رنگ : 47
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,900,000 ریال