كلبه مرغابي دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :834

ابعاد به گره : 117*180
ابعاد به سانت : 16*27
تعداد رنگ : 47
تعداد ابریشم :3
موجودی : منفي
قیمت : 3,900,000 ریال