صلوات دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :823

ابعاد به گره : 119*170
ابعاد به سانت : 16*25
تعداد رنگ : 17
تعداد ابریشم :2
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,780,000 ریال