لاله دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :824

ابعاد به گره : 165*120
ابعاد به سانت : 24*18
تعداد رنگ : 28
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,900,000 ریال