دل انگيز دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :298

ابعاد به گره : 171*120
ابعاد به سانت : 25*18
تعداد رنگ : 65
تعداد ابریشم :4
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,980,000 ریال