كژال دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :827

ابعاد به گره : 156*120
ابعاد به سانت : 22*18
تعداد رنگ : 63
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,980,000 ریال