دختر تاب باز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :84
ابعاد به گره : 490*690
ابعاد به سانت : 73*103
تعداد رنگ :68
تعداد مقاط :28.1
تعداد ابریشم :3

موجودی :مثبت
قیمت : 32,080,000 ریال