ويلاي اشرافي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :451

ابعاد به سانت :42*60
ابعاد به گره :280*400
تعداد رنگ :60
تعداد ابريشم :5

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 12,490,000 ریال