ويلاي اشرافي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :451

ابعاد به سانت :42*60
ابعاد به گره :280*400
تعداد رنگ :60
تعداد ابريشم :5

موجودي : منفي
قیمت : 16,740,000 ریال