دايره هستي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :459

ابعاد به سانت :50*63
ابعاد به گره :335*420
تعداد رنگ :90
تعداد ابريشم :8

موجودي : منفي
قیمت : 21,660,000 ریال