دايره هستي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :459

ابعاد به سانت :50*63
ابعاد به گره :335*420
تعداد رنگ :90
تعداد ابريشم :8

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 15,210,000 ریال