بزم فرعون

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :بزم فرعون

ابعاد به سانت :65*106
ابعاد به گره :438*700
تعداد رنگ :95
تعداد ابريشم :8

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 28,050,000 ریال