پاسور باز سري 2

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :461

ابعاد به سانت :68*93
ابعاد به گره :450*615
تعداد رنگ :100
تعداد ابريشم :9

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 26,600,000 ریال