دستبوسي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :462

ابعاد به سانت :68*98
ابعاد به گره :450*650
تعداد رنگ :110
تعداد ابريشم :8

موجودي : منفي
قیمت : 34,500,000 ریال