دستبوسي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :462

ابعاد به سانت :68*98
ابعاد به گره :450*650
تعداد رنگ :110
تعداد ابريشم :8

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 26,950,000 ریال