رز وحشي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :455

ابعاد به سانت :57*36
ابعاد به گره :376*240
تعداد رنگ :95
تعداد ابريشم :5

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 10,500,000 ریال