سبد مهرباني

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :456

ابعاد به سانت :53*106
ابعاد به گره :350*700
تعداد رنگ :90
تعداد ابريشم :7

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 22,450,000 ریال