شعر خواني

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :463

ابعاد به سانت :115*159
ابعاد به گره :762*1050
تعداد رنگ :135
تعداد ابريشم :10

موجودي : منفي
قیمت : 61,000,000 ریال