گل و حافظ

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :457

ابعاد به سانت :53*102
ابعاد به گره :350*672
تعداد رنگ :80
تعداد ابريشم :6

موجودي : منفي
قیمت : 26,460,000 ریال