آرایشگر

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :238
ابعاد به گره : 689*500
ابعاد به سانت : 104*76
تعداد رنگ :120
تعداد مقاط :28.7
تعداد ابریشم :4

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 28,500,000 ریال