اوج عشق

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :454

ابعاد به سانت :62*38
ابعاد به گره :414*250
تعداد رنگ :76
تعداد ابريشم :5

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 11,280,000 ریال