وان يكاد شيدا

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :464

ابعاد به سانت :39*57
ابعاد به گره :260*380
تعداد رنگ :27
تعداد ابريشم :3

موجودي : منفي
قیمت : 13,120,000 ریال