وان يكاد كوثر پوستي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :465

ابعاد به سانت :31*76
ابعاد به گره :207*500
تعداد رنگ :30
تعداد ابريشم :3

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 9,860,000 ریال