وان يكاد كوثر پوستي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :465

ابعاد به سانت :31*76
ابعاد به گره :207*500
تعداد رنگ :30
تعداد ابريشم :3

موجودي : منفي
قیمت : 13,760,000 ریال