وان يكاد كماني

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :466

ابعاد به سانت :40*106
ابعاد به گره :263*700
تعداد رنگ :32
تعداد ابريشم :4

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 15,300,000 ریال